close
e-Journal Details
Title: Moskovskii Gorodskoi Pedagogicheskii Universitet. Vestnik. Seriya Informatika i Informatizatsiya Obrazovaniya
Alternative: Gastroenterology
Peer-Reviewed: Yes