close
e-Journal Details
Title: Magnificat Cultura i Literatura Medievals
Abbrev: MAGNIFICAT CLM
Peer-Reviewed: Yes