close
e-Journal Details
Title: Scientific Proceedings of RTU: Telecommunications & Electronics
Abbrev: SCIENTIFIC PROCEEDINGS OF RTU
Alternative: Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti. Telekomunikācijas un elektronika
Alternative: Telecommunications & Electronics
Peer-Reviewed: Yes