close
e-Journal Details
Title: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Translation: Public Management
Alternative: Zarządzanie Publiczne
Peer-Reviewed: Yes