close
e-Journal Details
Title: Human IT
Alternative: Human IT: Tidskrift för Studier av IT ur ett Humanvetenskapligt Perspektiv
Peer-Reviewed: Yes