close
e-Journal Details
Title: Klinièeskaâ hirurgiâ
Abbrev: KLIN KHIR
Alternative: Klìnìčna hìrurgìâ
Alternative: Klinichna khirurhiia / Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy, Naukove tovarystvo khirurhiv Ukrainy [Klin Khir]
Peer-Reviewed: Yes