close
e-Journal Details
Title: Kalbotyra: Romanų ir germanų kalbų studijos
Abbrev: LINGUISTICS: STUDIES OF GERMANIC AND ROMANCE LANGUAGES
Abbrev: KALBOTYRA
Abbrev: LINGUISTICS
Translation: Linguistics
Alternative: Kalbotyra - Vilniaus universitetas
Alternative: Linguistics: Germanic & Romance Studies / Kalbotyra: Romanu ir Germanu Studijos
Alternative: Mokslo Darbai. Kalbotyra
Peer-Reviewed: Yes